Books - Câu chuyện trong Genshin Impact

Tựa sách Episode
Công Chúa Heo Rừng
⭐⭐⭐⭐
Sách

Công Chúa Heo Rừng
Vera Sầu Muộn
⭐⭐⭐⭐
Sách

Vera Sầu Muộn
Tháp Mondstadt
⭐⭐
Sách

Tháp Mondstadt
Sách - Gió, Đôi Cánh Và Dũng Khí

Sách

Sách - Gió, Đôi Cánh Và Dũng Khí
Mẩu Chuyện Nhỏ Về Gunnhildr

Sách

Mẩu Chuyện Nhỏ Về Gunnhildr
Lịch Sử Vua Chúa và Tông Thất

Sách

Lịch Sử Vua Chúa và Tông Thất
Thiên Hoành Tuyệt Đảo Tập

Sách

Thiên Hoành Tuyệt Đảo Tập
Thạch Thư Tập Lục

Sách

Thạch Thư Tập Lục
Khu Rừng Gió

Sách

Khu Rừng Gió
Đồng Hành Với Thần

Sách

Đồng Hành Với Thần
Hướng Dẫn Bay

Sách

Hướng Dẫn Bay
Hướng Dẫn Du Ngoạn Teyvat

Sách

Hướng Dẫn Du Ngoạn Teyvat