Boss trong Genshin Impact

Boss
và cách thịt hắn
Vật phẩm từ boss
Địa Mạch Sinh Thành - Hoa Tàng Kim Ley Line Outcrops - Blossom of Revelation
Địa Mạch Sinh Thành - Hoa Tàng Kim
Địa Mạch Sinh Thành - Hoa Chỉ Thị Ley Line Outcrops - Blossom of Wealth
Địa Mạch Sinh Thành - Hoa Chỉ Thị
Fatui - Thuật Sĩ Cicin Lôi Fatui Electro Cicin Mage
Fatui - Thuật Sĩ Cicin Lôi
Pháp Sư Vực Sâu Băng Cryo Abyss Mage
Pháp Sư Vực Sâu Băng
Thủ Vệ Di Tích Ruin Guard
Thủ Vệ Di Tích
Bạo Đồ Hilichurl Khiên Gỗ Wooden Shield Mitachurl
Bạo Đồ Hilichurl Khiên Gỗ
Lôi Nguyên Bản Electro Hypostasis
Lôi Nguyên Bản
Phong Nguyên Bản Anemo Hypostasis
Phong Nguyên Bản
Cây Cấp Đông Cryo Regisvine
Cây Cấp Đông
Vua sói bắc phong, lãnh chúa Lang Lãnh Andrius, Dominator of Wolves
Vua sói bắc phong, lãnh chúa Lang Lãnh
Đội tiên phong Fatui - Quân tiên phong đánh tây Phong Fatui Skirmishers
Đội tiên phong Fatui - Quân tiên phong đánh tây Phong
Hoa Lừa Dối Băng Giá Cryo Whopperflower
Hoa Lừa Dối Băng Giá
Nham Nguyên Bản
Nham Nguyên Bản
Bạo Đồ Hilichurl Khiên Đá Rock Shieldwall Mitachurl
Bạo Đồ Hilichurl Khiên Đá
Fatui - Người Xử Lý Nợ Hỏa Fatui Pyro Agent
Fatui - Người Xử Lý Nợ Hỏa
Thợ Săn Di Tích Ruin Hunter
Thợ Săn Di Tích
Tinh Linh Nước Trong Oceanid
Tinh Linh Nước Trong
Cây Nổ Pyro Regisvine
Cây Nổ
Rồng Đất Nhỏ Geovishap Hatchling
Rồng Đất Nhỏ
Đội tiên phong Fatui - Quân du kích Nham Geochanter Bracer
Đội tiên phong Fatui - Quân du kích Nham
Hoa Lửa Dối Rực Lửa Pyro Whopperflower
Hoa Lửa Dối Rực Lửa
Pháp Sư Vực Sâu Hỏa Pyro Abyss Mage
Pháp Sư Vực Sâu Hỏa