Bạo Đồ Hilichurl Khiên Đá (Rock Shieldwall Mitachurl)

Bạo Đồ Hilichurl Khiên Đá - Rock Shieldwall Mitachurl

Liyue Dốc Phỉ Thúy

Trong bộ lạc Hilichurl, sẽ chọn ra một dũng sĩ khỏe mạnh nhất, sử dụng khiên đá chắc chắn cỡ lớn để chiến đấu.

Trong văn hóa của Hilichurl không có thần cũng không có trật tự. Chỉ cần khỏe mạnh, đánh nhau hăng máu, đều có thể trở thành thủ lĩnh của chúng.