Bạo Đồ Hilichurl Khiên Gỗ (Wooden Shield Mitachurl)

Bạo Đồ Hilichurl Khiên Gỗ - Wooden Shield Mitachurl

Mondstadt Thiên Phong Thần Điện

Trong bộ lạc Hilichurl, sẽ chọn ra một dũng sĩ khỏe mạnh nhất, sử dụng khiến gỗ lớn để chiến đấu.

Đối với Hilichurl mà nói, việc quan trọng nhất đó là ăn thịt và đánh nhau, để bản thân trở nên cường tráng. Nếu có thể trở thành Bạo Đồ Hilichurl vừa to lớn vừa khỏe mạnh, không những có thể ăn được nhiều thịt hơn, mà còn có thể đánh nhiều trận hơn.

Hướng dẫn chi tiết Bạo Đồ Hilichurl Khiên Gỗ (Wooden Shield Mitachurl)

Cơ chế bossHướng dẫn tiêu diệt boss