Cây Nổ (Pyro Regisvine)

Cây Nổ - Pyro Regisvine

Liyue Dốc Phỉ Thúy

Dây leo cực lớn hấp thụ nguồn năng lượng từ ngọn lửa cổ xưa tuôn trào trong địa mạch.

Loài thực vật này trường tồn cùng ngọn lửa rực cháy.

Đối với các bậc thi nhân, danh ca hay một số ít học giả cho rằng cảm xúc và sự khát khao luôn là thứ nằm bên trong "Nguyên Tố". Nếu quả thực như vậy, thì thứ cảm xúc và khát khao gì có thể khiến nó đốt cháy không ngừng nghỉ cơ chứ, lẽ nào đó lại là vũ điệu của khát vọng, đang vùng vẫy thoát ra khỏi sự bó buộc của lòng đất...