Lôi Nguyên Bản (Electro Hypostasis)

Lôi Nguyên Bản - Electro Hypostasis

Mondstadt Đỉnh Lời Thề

Biệt danh "Aleph" - sinh mệnh Nguyên Tố lôi cao cấp.

Nguyên tố nguyên bản là vật cấu tạo Nguyên Tố cao nhất, được hình thành nơi phun trào năng lượng nguyên tố hoặc nơi ách tắc nguyên tố trong lòng đất. Các Nguyên Tố nguyên bản khác nhau phụ thuộc vào thuộc tính của Nguyên Tố đó, tiến hóa ra cách tiêu diệt kẻ địch.

Hướng dẫn chi tiết Lôi Nguyên Bản (Electro Hypostasis)

Cơ chế boss


Hướng dẫn tiêu diệt boss