Pháp Sư Vực Sâu Băng (Cryo Abyss Mage)

Pháp Sư Vực Sâu Băng - Cryo Abyss Mage

Mondstadt Đồi Phong Tiêu

Ma vật Vực Sâu có thể điều khiển Nguyên Tố Băng lạnh buốt tham gia chiến đấu.

Nghe nói Pháp Sư Vực Sâu có khả năng đọc hiểu một phần nào đó ngôn ngữ thất truyền cổ xưa mà con người ngày nay không thể lý giải được, chúng đã lợi dụng sức mạnh này để thi triển ma pháp...

Hướng dẫn chi tiết Pháp Sư Vực Sâu Băng (Cryo Abyss Mage)

Cơ chế boss

Pháp Sư Vực Sâu - Abyss Mage tạo ra một Khiêng nguyên tố bao quanh nó, ngăn sát thương, để tiêu diệt nó nhanh chóng, bạn sẽ cần phải sử dụng một nguyên tố đặc biệt tạo ra phản ứng nguyên tố, phá vỡ khiên.


Hướng dẫn tiêu diệt boss

Với Pháp sư nguyên tố băng ta có sử dụng Hoả hoặc Thuỷ để tạo hiện ứng giúp tiêu diệt Pháp Sư Vực Sâu Băng cực nhanh.

Băng + Hoả = Tan Chảy

Sát thương khi tấn công:

- x2 nếu dùng Hoả nguyên tố

- x1.5 nếu dùng Băng nguyên tố

Băng + Thuỷ = Đóng Băng
Đóng băng mục tiêu