Rồng Đất Nhỏ (Geovishap Hatchling)

Rồng Đất Nhỏ - Geovishap Hatchling

Liyue Địch Hoa Châu

Rồng đất nhỏ có lớp giáp cứng như đá.

Di chuyển vô cùng nhanh nhẹn, là đối thủ không thể xem thường. Nghiên cứu của Giáo Viện Sumeru cho rằng, cho dù là loại thú nhỏ này, cũng có khả năng trở thành "rồng". Theo thời gian, nếu không bị ảnh hưởng bởi thiên tai hay kẻ thù, có thể một ngày nào đó sẽ trở thành quái vật khổng lồ làm rung chuyển núi rừng.