Thợ Săn Di Tích (Ruin Hunter)

Thợ Săn Di Tích - Ruin Hunter

Liyue Dao Quang Đàm

Máy chiến đấu hình thù kì dị khổng lồ.

Tương truyền là cỗ máy chiến tranh sau khi đất nước bị diệt vong còn sót lại. Hình như đã hủy thiết kế hình người hiệu quả thấp để nâng cao tính chiến đấu. Bất luận là cận chiến hay là pháo từ xa đều rất đáng sợ.

Binh khí cổ xưa còn sót lại đã có sức mạnh ghê gớm như vậy, thì nền văn minh có thể sản xuất ra thứ vũ khi ấy sẽ như thế nào đây...