Thủ Vệ Di Tích (Ruin Guard)

Thủ Vệ Di Tích - Ruin Guard

Mondstadt Thiên Phong Thần Điện

Máy chiến đấu hình người cổ xưa.

Tương truyền là cổ máy chiến tranh sau khi đất nước bị diệt vong còn sót lại, cũng có người cho rằng, cỗ máy này được tạo ra với mục đích ban đầu không phải là chiến đấu, mà vì bảo vệ di tích xưa kia còn lưu lại.

Tuy khó có thể giải thích, tại sao chúng lại ở đây bảo vệ di tích, sử dụng hỏa lực phát nổ tấn công là được mà...

Hướng dẫn chi tiết Thủ Vệ Di Tích (Ruin Guard)

Cơ chế boss


Hướng dẫn tiêu diệt boss