Tinh Linh Nước Trong (Oceanid)

Tinh Linh Nước Trong - Oceanid

Liyue Bích Thủy Nguyên

Thể sống được kết tinh từ Nguyên Tố Thủy thuần khiết.


Luôn tồn tại và sinh trưởng trong nước. Theo đó, nếu nguồn nước càng tinh khiết, Nguyên Tổ Thủy càng dồi dào thì sức mạnh của Tinh Linh Nước Trong càng trở nên mạnh mẽ.

Cũng có truyền thuyết kể lại rằng, ở một nơi người họ hàng thân thiết của dòng nước.

Chúng đem theo những mãnh vỡ từ thần linh đã khuất lưu lạc đến đây. Có lẽ đó là cách chúng thể hiện tình yêu của thần đối với thế giới, hòa quyện và che chở cho dòng nước chảy khắp thế gian...

Item Drops - Tinh Linh Nước Trong (Oceanid)