Diona Băng (Cryo) Diona

Diona

Diona Genshin Impact

⭐⭐⭐⭐

Băng (Cryo) - Cung

#Utility

Thiếu nữ có dòng máu "không phải người" hiếm con, người pha chế rượu rất được yêu thích của Quán Rượu Đuôi Mèo.

Thiên Phú Diona

Kỹ năng Thông tin

Cung Mệnh Diona

Kỹ năng Thông tin

Đột phá Thiên Phú Diona

Đột phá Yêu cầu