Jean Phong (Anemo) Jean

Jean

Jean Genshin Impact

⭐⭐⭐⭐⭐

Phong (Anemo) - Kiếm Đơn

#Healer

Thiên Phú Jean

Kỹ năng Thông tin

Cung Mệnh Jean

Kỹ năng Thông tin

Đột phá Thiên Phú Jean

Đột phá Yêu cầu