Keqing Lôi (Electro) Keqing

Keqing

Keqing Genshin Impact

⭐⭐⭐⭐⭐

Lôi (Electro) - Kiếm Đơn

#DPS

Thiên Phú Keqing

Kỹ năng Thông tin
Vân Lai Kiếm Pháp
Vân Lai Kiếm Pháp
Tấn công thường

Tấn công thường

Thực hiện tối đa 5 lần đánh kiếm liên tiếp.

Trọng Kích

Tiêu hao thể lực nhất định, đánh ra hai kiếm về phía trước trong chớp mắt.

Tấn công khi đáp

Đáp xuống đất từ trên không, tấn công kẻ địch trên đường và gây sát thương phạm vi.

 • Sát Thương Lần 1: 41%
 • Sát Thương Lần 2: 41%
 • Sát Thương Lần 3: 54.4%
 • Sát Thương Lần 4: 31.5% + 34.4%
 • Sát Thương Lần 5: 67%
 • Sát Thương Trọng Kích: 76.8% + 86%
 • Sát Thương Trọng Kích tiêu hao: 25
 • Sát Thương Khi Rơi: 63.9%
 • Sát Thương Khi Rơi Từ Độ Cao Thấp/Cao: 128% / 160%
Tinh Đầu Quy Vị
Nguyên Tố

Gáng sấm sét nhanh như chớp, tiêu diệt kẻ địch.

Khi trúng sét sẽ gây sát thương nguyên tố lôi cho địch trong phạm vi nhỏ và để lại dấu ấn sét ở nơi đó.

Nhấn giữ

Nhấn giữ để điều chỉnh hướng giáng sét.

Sét được giáng xuống bằng cách nhấn giữ có thể lơ lửng trên không và khiến Keqing thi triển Tinh Đẩu Quy Vị lần nữa, vượt qua địa hình.

Sấm Sét

Trong thời gian Sắm Sét, Keqing thi triển Tinh Đầu Quy Vị lần nữa hoặc trọng kích, sẽ xóa dấu ấn sấm sét và tạo ra hiệu quả khác nhau:

- Khi thi triển Tinh Đầu Quy Vị lần nữa, di chuyển đến noi có dấu ấn thực hiện trảm kích 1 lần, gây sát thương phạm vi nguyên tố lôi. Khi đến nơi nhấn giữ giáng sấm sét, có thể vượt qua chướng ngại của địa hình.

- Khi thi triển trọng kích, ở nơi có dấu ấn sẽ giáng sét liên tục, gây sát thương phạm vi nguyên tố lôi nhiều lần.


"Chân dung là bướm đêm, cứ nhảy bổ vào ánh lửa gọi là thần tiên. Nhưng ánh sáng này của tôi là tự tôi thắp sáng"

 • Lightning Stiletto DMG: 50.4%
 • Slashing DMG: 168%
 • Thunderclap Slash DMG: 84% * 2
 • Thunderclap Slash DMG: 7.5s
Tuần Du Thiên Nhai
Nộ

Dẫn nổ sức mạnh lôi điện, gây sát thương nguyên tố lôi trong phạm vi. Sau đó ẩn vào kiếm ảnh, gây liên trảm nhanh như sấm chớp cho kẻ địch xung quanh, gây nhiều lần sát thương nguyên tố lôi và ở đòn cuối cùng, gây thêm sát thương phạm vi nguyên tố lôi.


Chiêu nhanh nhất trong kiếm thuật có thể chém rơi tất cả ngôi sao trên trời.

 • Sát Thương Kỹ Năng: 88%
 • Consecutive Slash DMG: 24% * 8
 • Last Attack DMG: 189%
 • CD: 12s
 • Năng Lượng Nguyên Tố: 40
Sự Trừng Phạt Sấm Sét
Đột phá Lv.1

Ở thời gian Đá Lôi tồn tại, trong vòng 5s sau khi thi triển Tinh Đầu Quy Vị lần nữa, tấn công thường và sát thương trọng kích của Keqing chuyển hóa thành sát thương Nguyên Tố Lôi.

Ngọc Hành Cao Quý
Đột phá Lv.4

Khi thi triển Tuần Du Thiên Nhai, tỷ lệ bạo kích của Keqing tăng 15%, hiệu quả nạp nguyên tố tăng 15%, duy trì 8s.

Thổ Địa Tổng Vụ
Sẵn sàng

Khi làm nhiệm vụ Phái Đi thám Hiểm ở Liyue, thời gian tiêu hao rút ngắn 25%.

Cung Mệnh Keqing

Kỹ năng Thông tin
Sấm Sét Trừng Phạt
Cung Mệnh Lv.1

Ở thời gian Đá Lôi tồn tại, khi thi triển Tinh Đẩu Quy Vị lần nữa, ở nơi Keqing biến mất và xuất hiện gây ra sát thương phạm vi Nguyên Tố Lôi bằng 50% tấn công

Nghiêm Nghị Hà Khắc
Cung Mệnh Lv.2

Khi Keqing tấn công thường và trọng kích trúng kẻ địch bị ảnh hưởng bởi Nguyên Tố Lôi, có tỷ lệ 50% tạo 1 Nguyên Tố Hạt Nhân.

Mỗi 5s mới có hiệu quả một lần.

Trèo Tháp
Cung Mệnh Lv.3

Cấp kỹ năng Tuần Du Thiên Nhai +3

Điều Luật
4

Trong vòng 10s sau khi Keqing kích hoạt phản ứng Nguyên Tố Lôi, lực tấn công tăng 25%.

Đèn Di Chuyển
5

Cấp kỹ năng Tinh Đầu Quy Vị +3.

Sao Liêm Trinh
6

Khi tấn công thường, trọng kích, thi triển kỹ năng nguyên tố hoặc kỹ năng nộ, Keqing sẽ nhận 6% buff sát thương Nguyên Tố Lôi, kéo dài 8s.

Hiệu quả xuất phát từ tấn công thường, trọng kích, kỹ năng nguyên tố hoặc kỷ năng nộ tồn tại độc lập với nhau.

Đột phá Thiên Phú Keqing

Đột phá Yêu cầu