Lumine/Aether Phong (Anemo) Lumine/Aether

Lumine/Aether

Lumine/Aether Genshin Impact

⭐⭐⭐⭐⭐

Phong (Anemo) - Kiếm Đơn

#Support

Nhà Lữ Hành lưu lạc đến đây từ thế giới khác, bị Thần cướp mất người thân, từ đó bước vào con đường đi tìm 7 vị Thần.


Người duy trì đang chết dần, người sáng thế vẫn chưa xuất hiện.

Nhưng thế giới sẽ không bị thiêu cháy lần nữa, vì bạn đang bước lên vị trí của "Thần".

Thiên Phú Lumine/Aether

Kỹ năng Thông tin
Gió Sắt Nơi Xa
Gió Sắt Nơi Xa
Tấn công thường

Tấn công thường

Thực hiện tối đa 5 lần đánh kiếm liên tiếp.

Trọng Kích

Tiêu hao thể lực nhất định, đánh ra hai kiếm về phía trước trong chớp mắt.

Tấn công khi đáp

Đáp xuống đất từ trên không, tấn công kẻ địch trên đuờng và gây sát thương phạm vi.

 • Sát Thương Lần 1: 44.5%
 • Sát Thương Lần 2: 43.4%
 • Sát Thương Lần 3: 53%
 • Sát Thương Lần 4: 58.3%
 • Sát Thương Lần 5: 70.8%
 • Sát Thương Trọng Kích: 55.9% + 72.2%
 • Sát Thương Trọng Kích tiêu hao: 20
 • Sát Thương Khi Rơi: 63.9%
 • Sát Thương Khi Rơi Từ Độ Cao Thấp/Cao: 128% / 160%
Kiếm Gió Lốc
Kiếm Gió Lốc
Nguyên Tố

Nắm giữ sức mạnh của gió, trong tay hội tụ xoáy chân không, gây cho địch phía trước Sát Thương Nguyên Tố Phong liên tục.

Khi kỹ năng kết thúc, xoáy chân không sẽ nổ, gây Sát Thương Nguyên Tố Phong ở phạm vi lớn hơn và uy lực mạnh hơn.


Nhấn Giữ

Sát thương và phạm vi ảnh hưởng sẽ tăng dần.

Chuyển hóa nguyên tố

Nếu trong thời gian duy trì xoáy chân không có tiếp xúc Nguyên Tố Thủy/Nguyên Tố Hỏa/Nguyên Tố Băng/Nguyên Tố Lôi, thì sẽ nhận được thuộc tính nguyên tố tương ứng, gây thêm sát thương kèm theo của nguyên tố đó.

Chuyển hóa nguyên tố chỉ phát sinh một lần trong thời gian duy trì kỹ năng.


Thảo luận với Paimon cách để nắm bắt ngọn gió vô hình.

 • Sát Thương Cắt Ban Đầu: 12%
 • Sát Thương Cắt Lớn Nhất: 16.8%
 • ST Bạo Phong Ban Đầu: 176%
 • ST Bạo Phong Lớn Nhất: 192%
 • CD Căn Bản: 5s
 • CD Tụ Lực Tối Đa: 8s
Khuấy Động Gió Tàn
Khuấy Động Gió Tàn
Nộ

Gió dẫn ra con đường, triệu hồi lốc xoáy về phía trước, cuốn vật thể và địch bên đường vào, duy trì gây Sát Thương Nguyên Tố Phong.

Chuyển hóa nguyên tố

Nếu trong thời gian duy trì kỹ năng lốc xoáy có tiếp xúc Nguyên Tố Thủy/Nguyên Tố Hỏa/Nguyên Tố Băng/Nguyên Tố Lôi, sẽ nhận được thuộc tính nguyên tố tương ứng, gây thêm sát thương kèm theo của nguyên tố đó.

Loại chuyển hóa này chỉ phát sinh một lần trong thời gian duy trì kỹ năng.


Cùng Paimon nghiên cứu cách vỗ cánh của bướm.

 • Sát Thương Gió Lốc: 80.8%
 • Sát Thương Nguyên Tố Kèm Theo: 24.8%
 • Thời Gian Kéo Dài: 6s
 • CD: 15s
 • Năng Lượng Nguyên Tố: 60
Ngọn Gió Xé Trời
Ngọn Gió Xé Trời
Đột phá Lv.1

Chiêu cuối trong tấn công thường sẽ phóng ra 1 đạo phong đao, gây sát thương Nguyên Tố Phong với lực tấn công 60% cho địch trên đường đi.

Gió Phục Sinh
Gió Phục Sinh
Đột phá Lv.4

Trong 5s sau khi dùng Kiếm Gió Lốc đánh bại địch, mỗi giây hồi 2% HP. Hiệu quả này mỗi 5s chỉ được dùng 1 lần.

Cung Mệnh Lumine/Aether

Kỹ năng Thông tin
Gió Giận Giữ
Gió Giận Giữ
Cung Mệnh Lv.1

Kiếm Gió Lốc có thể khiến địch trong phạm vi 5m bị dẫn đến trước mặt nhân vật.

Gió Lốc Đổi Mới
Gió Lốc Đổi Mới
Cung Mệnh Lv.2

Hiệu quả Nạp Nguyên Tố tăng 16%

Gió Trong Trời Đất
Gió Trong Trời Đất
Cung Mệnh Lv.3

Cấp kỹ năng Khuấy Động Gió Tàn +3.

Tăng nhiều nhất 15 cấp.

Ngọn Gió Bảo Vệ
Ngọn Gió Bảo Vệ
Cung Mệnh Lv.4

Trong thời gian Kiếm Gió Lốc tồn tại, sát thương phải chịu sẽ giảm 10%.

Vòng Xoáy Sao Rơi
Vòng Xoáy Sao Rơi
Cung Mệnh Lv.5

Cấp kỹ năng Kiếm Gió Lốc +3.

Tăng nhiều nhất 15 cấp.

Gió Mùa Hỗn Loạn
Gió Mùa Hỗn Loạn
Cung Mệnh Lv.6

Những mục tiêu bị sát thương bởi Khuấy Động Gió Tàn, Kháng Nguyên Tố Phong giảm 20%.

Nếu sinh ra chuyển hoá nguyên tố thì kháng Nguyên Tố tương ứng cũng giảm 20%.

Đột phá Thiên Phú Lumine/Aether

Đột phá Yêu cầu