Tartaglia Thuỷ (Hydro) Tartaglia

Tartaglia

Tartaglia Genshin Impact

⭐⭐⭐⭐⭐

Thuỷ (Hydro) - Cung

#DPS

Childe đứng thứ 11 trong quan chấp hành Fatui, uy danh chiến tích luôn được ca ngợi.

Thiên Phú Tartaglia

Kỹ năng Thông tin

Cung Mệnh Tartaglia

Kỹ năng Thông tin

Đột phá Thiên Phú Tartaglia

Đột phá Yêu cầu