Venti Phong (Anemo) Venti

Venti

Venti Genshin Impact

⭐⭐⭐⭐⭐

Phong (Anemo) - Cung

#Support

Thiên Phú Venti

Kỹ năng Thông tin

Cung Mệnh Venti

Kỹ năng Thông tin

Đột phá Thiên Phú Venti

Đột phá Yêu cầu