Xiao Phong (Anemo) Xiao

Xiao

Xiao Genshin Impact

⭐⭐⭐⭐⭐

Phong (Anemo) - Vũ Khí Cán Dài

#DPS

Thiên Phú Xiao

Kỹ năng Thông tin

Cung Mệnh Xiao

Kỹ năng Thông tin

Đột phá Thiên Phú Xiao

Đột phá Yêu cầu