[Manga] Chương 01: Nếm Rượu

@hani • 10 months, 4 weeks
Truyện Tranh
[Manga] Chương 01: Nếm Rượu

Nhiều năm qua đi, dưới sự bảo vệ của Đội Kỵ Sĩ Tây Phong, thành Mondstadt đã được yên bình, người dân an cư lạc nghiệp. Nhưng, từ một góc tối nơi ánh mặt trời khó chiếu tới được, một âm mưu to lớn đang bắt đầu...