[Manga] Chương 02: Viêm Sinh

@hani • 10 months, 4 weeks
Truyện Tranh
[Manga] Chương 02: Viêm Sinh

Tuyên bố khi bọn người Fatui rời đi khiến cho thành phố không thể yên bình, bóng tối đang ngủ yên bỗng chốc xao động. Mà những người bảo vệ trẻ tuổi của thành Mondstadt lại không hề hay biết.