[Manga] Chương 04: Biến Động

@hani • 10 months, 4 weeks
Truyện Tranh
[Manga] Chương 04: Biến Động

Vụ án Hắc Hỏa vẫn không có chút tiến triển nào, hai người mà Kỵ Sĩ Trinh Thám Amber vô tình gặp được, lại mang đến sự chuyển biến cho vụ án.