[Manga] Chương 06: Phong Hỏa

@hani • 10 months, 4 weeks
Truyện Tranh
[Manga] Chương 06: Phong Hỏa

Kế hoạch điều tra của Amber khiến cô ấy rơi vào một hiểm họa khôn lường. Trong thời khắc quyết định, sự xuất hiện của Jean có khiến tình thế thay đổi không?