[Manga] Chương 09: Lễ Đánh Cầu

@hani • 10 months, 4 weeks
Truyện Tranh
[Manga] Chương 09: Lễ Đánh Cầu

Tuy rằng việc phá án không thể chậm trễ, nhưng...nhưng đây là Lễ Đánh Cầu! Amber và Collei cùng tham gia lễ hội, họ sẽ trải qua những điều kỳ thú nào?