[Manga] Mở Đầu: Bài Ca Của Gió

@hani • 10 months, 4 weeks
Truyện Tranh
[Manga] Mở Đầu: Bài Ca Của Gió

Sau khi Phong Thần Barbatos tạo dựng thành Mondstadt để giúp dân chúng ổn định cuộc sống, ngài mang theo cây đàn yêu thích đi về phương xa. Ngàn năm sau, thành Mondstadt lại một lần nữa rơi vào cảnh hiểm nguy. Đám quý tộc do Lawrence cầm đầu lạm dụng quyền lực, khiến người dân rơi vào cảnh lầm than. Khi Lễ Đánh Cầu tổ chức mỗi năm một lần gần bắt đầu, một người khách thần bí đến Mondstadt, mục đích của hắn là gì...?!