Ấn Nham - Geo Sigil

Ấn Nham

Con Dấn 7 Đất Nước

⭐⭐⭐

Dấu ấn nhận được khi có được sự chấp nhận của nham thạch vùng Liyue. Dùng để đổi vật phẩm đặc biệt ở cảng Liyue.

Nguồn gốc
  • Khu Vực Liyue