Ấn Phong - Anemo Sigil

Ấn Phong

Con Dấn 7 Đất Nước

⭐⭐⭐

Dấu ấn nhận được khi có được sự chấp nhận của hàng ngàn ngọn gió ở Mondstadt.
Dùng để đổi vật phẩm đặc biệt trong thành Mondstadt.

Nguồn gốc
  • Khu Vực Mondstadt