Ấn Quạ Trộm Vàng - Golden Raven Insignia

Ấn Quạ Trộm Vàng

Nguyên Liệu Bồi Dưỡng Nhân Vật

⭐⭐⭐

Huân chương tượng trưng cho nguyên tắc và ngạo khí duy nhất của Đạo Bảo Đoàn. Chừng nào vẫn còn có những kho báu được phát hiện ở vùng đất rộng lớn, nơi vực thẳm hẻo lánh hay vùng biển vô danh, thì ngọn lửa trong tim của những kẻ trộm muốn chinh phục kho báu sẽ không bao giờ tắt.

Nguồn gốc
  • Ghép Nhận
  • Thành viên Đạo Bảo Đoàn cấp 60+

Craft - Ghép

Ấn Quạ Bạc Ẩn
x3