Ánh Sáng Rừng Băng Giá - Luminous Sands from Guyun

Ánh Sáng Rừng Băng Giá

Nguyên Liệu Đột Phá Vũ Khí

⭐⭐

Cô Vân Các đứng sừng sững trên cột đá, từng là thanh thương đá được Morax dùng để trấn áp kẻ địch. Lâu dần, thân thể Ma Thần xâm nhập vào cột đá, khiến nó trở nên có thần tính. Cột đá thinh thoảng sẽ rơi ra những mảnh vỡ oán hận và không may mắn.

Nguồn gốc
  • Bí Cảnh Luyện Võ: Tế Đàn Lôi Vân (Thứ 2/Thứ 5)
  • Bí Cảnh Luyện Võ: Khu Vực Tĩnh Điện (Chủ Nhật)
  • Cửa Hàng Lưu Niệm Liyue