Bạc Hà - Mint

Bạc Hà

Nguyên Liệu

Loại lá có thành phần làm mát, Mùi vị thanh mát sảng khoái đánh tan cái nóng của mùa hè.

Nguồn gốc
  • Thu Thập Bên Ngoài