Bách Hợp Lưu Ly - Glaze Lily

Bách Hợp Lưu Ly

Đặc Sản Khu Vực Liyue

Loài hoa từ thời cổ xưa. Nghe nói từng mọc khắp vùng đất Liyue, có thể tích tụ những ký ức tạo thành hương thơm của hoa.

Nguồn gốc
  • Thu Thập Bên Ngoài
  • Khinh Sách Trang
  • Ngọc Kinh Đài