Bài Giảng Của "Hoàng Kim" - Teachings of "Gold"

Bài Giảng Của "Hoàng Kim"

Nguyên Liệu Bồi Dưỡng Thiên Phú

⭐⭐

Hoàng kim tượng trưng cho đất nước nham thạch.
Hoàng kim là huyết mạch chảy sâu trong lòng đất Liyue, giúp cho trái tim Liyue điều khiển được cơ bắp, là xương cốt giúp Liyue đứng vững.

Nguồn gốc
  • Bí Cảnh Tinh Thông: Vực Hoang Rực Lửa (Chủ Nhật)
  • Bí Cảnh Tinh Thông: Vòng Tròn Rực Lửa (Thứ 4/Thứ 7)