Bài Giảng Của "Kháng Chiến" - Teachings of "Resistance"

Bài Giảng Của "Kháng Chiến"

Nguyên Liệu Bồi Dưỡng Thiên Phú

⭐⭐

Nền tảng đất nước của gió là kháng chiến.
Lịch sử của Mondstadt là lịch sử của kháng chiến. Kháng chiến để tất cả những trận chiến trong quá khứ Mondstadt không bị lãng quên, giống như cây cỏ đâm xuyên mặt đất, như ngọn gió thổi qua những bức tường bằng đá.

Nguồn gốc
  • Bí Cảnh Tinh Thông: Giá Buốt Thấu Xương (Chủ Nhật)
  • Bí Cảnh Tinh Thông: Vực Sâu Lạnh Giá (Thứ 3/Thứ 6)