Bài Giảng Của "Thơ Văn" - Teachings of "Ballad"

Bài Giảng Của "Thơ Văn"

Nguyên Liệu Bồi Dưỡng Thiên Phú

⭐⭐

Nguyên liệu bồi dưỡng Thiên Phú. Linh hồn đất nước của gió là thơ văn.
Thơ văn là tấm lòng tốt đẹp nhất. Trong khoảng thời gian vui vẻ, gió nơi thảo nguyên mang đầy ý thơ thổi khắp cánh đồng, giống như gió lay động cỏ cây, lay động lòng người.

Nguồn gốc
  • Bí Cảnh Tinh Thông: Giá Buốt Thấu Xương (Chủ Nhật)
  • Bí Cảnh Tinh Thông: Đất Nước Ngủ Say (Thứ 4/Thứ 7)