Bản Vẽ Hướng Dẫn - Divining Scroll

Bản Vẽ Hướng Dẫn

Nguyên Liệu Bồi Dưỡng Nhân Vật

Mảnh bản vẽ về ma pháp. Ẩn giấu một cảm giác dị thường, bất an.

Nguồn gốc
  • Phù thuỷ Hilichurl rơi