Bản Vẽ Phong Ấn - Sealed Scroll

Bản Vẽ Phong Ấn

Nguyên Liệu Bồi Dưỡng Nhân Vật

⭐⭐

Chương sách cổ với những hình vẽ mơ hồ. Mô phỏng theo hình ảnh trong đó, một số ma vật có thể tái hiện chút kỳ tích ma pháp.

Nguồn gốc
  • Ghép Nhận
  • Phù thuỷ Hilichurl cấp 40+

Craft - Ghép

Bản Vẽ Hướng Dẫn
x3