Bắp Cải Cuộn - Cabbage

Bắp Cải Cuộn

Nguyên Liệu

Rau cuộn từng lớp. Nghe nói từng là cây cảnh, bây giờ hình dáng trong nồi cũng đẹp lắm.

Nguồn gốc
  • Thu Thập Bên Ngoài
  • Tiệm Tạp Hóa