Bẫy Săn Bắt - Hunting Trap

Bẫy Săn Bắt

Vật Phẩm Tiêu Hao

Dùng để bẫy một số dã thú. Nếu để ý thì bên ngoài vẫn còn bẫy giống như vậy. Bố trí che giấu kỹ càng trên mặt đất.

Nguồn gốc
  • Quests