Bình Thuốc Thầy Thuốc - Traveling Doctor's Medicine Pot

Bình Thuốc Thầy Thuốc

Ly Không Gian

HP
3.8%

Thầy Thuốc

  • Tăng 20% hiệu quả trị liệu nhân vật nhận được.
  • Khi thi triển Kỹ Năng Nộ, hồi 20% HP.

Vốn đựng đầy thuốc tinh chất, nhưng bây giờ chỉ còn sót lại mùi hương.

Câu chuyện

Nước thuốc đặc quánh đã sớm khô cạn, mùi đắng gắt không thể tản bớt. Thầy thuốc đã từng dùng chiếc bình thuốc bằng sứ này chữa trị cho rất nhiều bệnh nhân. Cho đến khi mắc chứng bệnh quái ác, chỉ có bình thuốc trên ngọn lửa là thương xót cho bà.