Bộ Não Hỗn Độn - Chaos Circuit

Bộ Não Hỗn Độn

Nguyên Liệu Bồi Dưỡng Nhân Vật

⭐⭐⭐

Là một phần trong di tích không còn hoạt động. Là bộ não điều khiển hành động. Trong đó ẩn chứa những kỹ thuật vĩ đại mà hiện nay không ai giải thích được.

Nguồn gốc
  • Ghép Nhận
  • Thủ Vệ Di Tích cấp 40+
  • Thợ Săn Di Tích cấp 40+

Craft - Ghép

Cấu Trúc Hỗn Độn
x3