Bơ - Butter

Nguyên Liệu

Thời gian chế tạo 5 phút.
Chế phẩm từ sữa được đánh lên. Là một trong các nguyên liệu cần có để làm bánh.
Cần gia công sữa bò trước mới làm thành bơ được.

Nguồn gốc
  • Gia công nấu nướng
  • Quán Ăn

Craft - Ghép

Sữa
x2