Bột Mì - Flour

Bột Mì

Nguyên Liệu

Thời gian chế tạo 1 phút.
Bột nghiền từ lúa mì. Làm thành món gì cũng giúp thực khách no được một lúc. Cần xử lý lúa mì trước mới làm thành bột được.

Nguồn gốc
  • Gia công nấu nướng
  • Quán Ăn

Craft - Ghép

Tiểu Mạch
x1