Cà Chua - Tomato

Cà Chua

Nguyên Liệu

Thực vật có vỏ màu đỏ tươi. Chua ngọt nhiều nước, người ta từ xưa vẫn tranh luận nó là trái cây hay rau củ.

Nguồn gốc
  • Tiệm Tạp Hóa