Cà Rốt - Carrot

Cà Rốt

Nguyên Liệu

Thực vật có dưỡng chất phong phú. Dễ trồng lại ngọt mát.

Nguồn gốc
  • Thu Thập Bên Ngoài