Cành Cây Địa Mạch - Dead Ley Line Branch

Cành Cây Địa Mạch

Nguyên Liệu Bồi Dưỡng Nhân Vật

⭐⭐

Cành cây khô từ sâu dưới lòng đất. Dù trải qua năm tháng vẫn có thể nhìn thấy sức mạnh ấn dưới lớp vỏ nhăn nheo.

Nguồn gốc
  • Pháp Sư Vực Sâu