Canh Rau Củ - Radish Veggie Soup

Canh Rau Củ

Thực Phẩm

Lập tức hồi 8~10% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, trong 30s tiếp theo, mỗi 5s hồi 210~300 HP.
Canh củ cải. Củ cải trắng giòn rụm ngâm trong nước canh chua ngọt, cân bằng dinh dưỡng.

Nguồn gốc
  • Nấu Nướng

Craft - Ghép

Bạc Hà
x1
Củ Cải Trắng
x1