Canh Trân Châu Phi Thúy Bạch Ngọc - Jewelry Soup

Canh Trân Châu Phi Thúy Bạch Ngọc

Thực Phẩm

⭐⭐

Tăng phòng ngự 88-126 điểm cho toàn đội, kéo dài 300s.
Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Canh có nguyên liệu mộc mạc. Sau khi nước sôi, nấu cỏ kim ngư, đậu hũ và hạt sen chung với nhau. Vì ngụ ý trong món ăn mà được đặt tên là Canh Trân Châu Phi Thủy Bạch Ngọc, thực chất là một món ăn vô cùng bình thường.

Nguồn gốc
  • Nấu Nướng

Craft - Ghép

Đài Sen
x1
Đậu Hũ
x2
Cỏ Kim Ngư
x2