Chìa Khóa Hòm Địa Linh Mondstadt - Mondstadt Shrine of Depths Key

Chìa Khóa Hòm Địa Linh Mondstadt

Đạo Cụ Mạo Hiểm

Có thể phá giải phong ấn của Hòm Địa Linh cổ xưa nằm rải rác khắp vùng Mondstadt.
Hòm thần viễn cổ nằm ở nơi cao trên mặt đất, cùng với sự diệt vong của nền văn minh ấy, nó cũng tự mình phong ấn. Trong Bí Cảnh sâu thẳm tìm kiếm chiếc chìa khóa bí ẩn có thể trừ bỏ phong ấn, hoặc có lẽ lợi dụng hơi thở của quá khứ khiến hòm thần quên hết những chuyện diệt vong năm xưa.