Chồi Non Địa Mạch - Ley Line Sprouts

Chồi Non Địa Mạch

Nguyên Liệu Bồi Dưỡng Nhân Vật

⭐⭐⭐⭐

Nghe nói có một khúc cây khổng lồ vươn ra khắp thế giới; Nghe nói chồi non này là một phần của nó. Như là chưa từng bị người ta hái xuống đem đến nơi xa, vẫn còn sức sống mạnh mẽ, đâm chồi nảy lộc.

Nguồn gốc
  • Ghép Nhận
  • Pháp Sư Vực Sâu cấp 60+

Craft - Ghép

Lá Khô Địa Mạch
x3