Công Chúa Heo Rừng II - The Boar Princess II

Công Chúa Heo Rừng II

Đạo Cụ Nhiệm Vụ

⭐⭐⭐⭐

Nơi nguồn nước khô cạn, nơi Phong Thần cũng chưa từng ghé đến mà cũng có một dân tộc cô độc?

"Công Chúa Heo Rừng", quyển 2, câu chuyện được tiếp tục.

Nguồn gốc
  • Thư viện Mondstadt

Câu chuyện

Và ở phía bắc của khu rừng heo rừng, có một vùng đất băng giá.

North of the boar forest was a frozen tundra.


Khi đó, Barbatos ham chơi vẫn chưa đi đến vùng đất ấy, vì vậy nơi ấy chỉ toàn là tuyết trắng và băng giá.
The playful Barbatos had not reached those lands, so they remained covered by ice and snow.


Mỗi một linh hồn bước lên mảnh đất đó, đều bị cái lạnh làm cho buốt giá: "Ui da, lạnh quá, lạnh quá, vuốt của tôi muốn nứt ra cả rồi!"

Every creature who ventured there risked freezing their paws and hooves off: “It’s cold, too cold! It’s freezing! My claws are going to shatter!”


Ngay cả quốc vương heo rừng dũng cảm nhất, cường tráng nhất, đi vào vùng băng cũng lạnh cóng không chịu nổi: "Ụt ối ôi ~ Ụt ối ôi ~ Lạnh thật, móng chân của ta lạnh đến chuyển thành màu tím hết rồi!"

Even the bravest, strongest Boar King could not withstand the frigid tundra: “Oink, oink, oink! My frozen snout is turning purple!”


Nhưng ở đó chỉ có một bé sói, là cư dân duy nhất.
There lived but a single lone wolf pup in that place.


[Bên dưới trang này là 1 dòng chữ viết vụng về: "Ba ba, tại sao chân của sói không bị lạnh buốt?"]

(There are childish words written at the bottom: “dada, why does the little doggy have paws that don’t freeze off in the cold?”)