Công Chúa Heo Rừng IV - The Boar Princess IV

Công Chúa Heo Rừng IV

Đạo Cụ Nhiệm Vụ

⭐⭐⭐⭐

Sói con lớn lên trong sự cô đơn lạnh lẽo, thân thế của nó sẽ được tiết lộ ở đây.

"Công Chúa Heo Rừng", quyển 4.

Nguồn gốc
  • Thư viện Mondstadt

Câu chuyện

Cũng không biết trong bụng sói nhỏ đã xảy ra phản ứng hóa học 1 như thế nào, lại khiến phép thuật của Woobakwa phát huy hiệu quả!

No-one knew just what chemical reaction occurred in the pup’s stomach, but Woobakwa’s curse magically came into effect!


Trong lời nguyền của sóc, mũi băng cực lạnh đâm vào trái tim sói nhỏ, làm nó đóng băng. Kể từ đó sói nhỏ trở nên cay nghiệt hà khắc, các động vật khác quan tâm nó, nó sẽ đáp lại bằng lời nói cay nghiệt, hoặc làm những việc khiến bọn chúng đau lòng. Cứ như thế, nó dần dần bị tất cả các động vật ghét bỏ.
Because of the curse, the pup’s heart was pierced and frozen by an icicle. The pup became cold and mean forever after, and whenever other animals showed kindness to him, he would repay them with the harshest of words or the most woeful of deeds. In the end, every animal loathed him.


Từ đó về sau, mỗi con sói trong rừng khi nhắc đến nó, đều nói rằng:

"Gâu~Gâu~ Đúng là một con sói ích kỷ, đứa trẻ này thật đáng ghét!"

"Gâu~Gâu~ Đúng vậy, đúng vậy, đúng là một con sói vô tình, không ai muốn qua lại với nó!"
From then on, every wolf in the forest spoke of the pup in this way:
“Woof, what a selfish wolf he is! Such an obnoxious kid.”
“Woof, woof, what a heartless wolf he is! Let us stay away from him.”


Thế là cứ người này nối tiếp người kia, sói nhỏ dần mất đi tất cả bạn bè, nó không còn được khu rừng chào đón nữa, đành cô độc đi về phía bắc.
One by one, the pup lost all his friends. The forest welcomed the lonely pup no more, so he had no choice but to head north.


Băng nguyên phía bắc luôn có bão tuyết hoành hành, những sinh vật bình thường rất khó đến gần. Nhưng trái tim của sói nhỏ đã đóng băng, cũng không còn sợ giá rét nữa.

The blizzards that blew in the northern tundra kept most creatures away. But with his heart already frozen solid, the pup was no longer afraid of the cold.


Từ đó nó định cư ở đây, và trở thành con sói cô độc duy nhất nơi băng nguyên này.
He decided to settle down there, and became the lone wolf that roamed the tundra.


[Dưới góc gấp lại có một hàng chữ của bé gái: "Ba ba, nhưng Woobakwa đi đâu rồi?"]

(There is girly writing at the corner of the page: “Dada, but where did Woobakwa go?”)